Úvod o společnosti

Základní charakteristika
Bankovní informační technologie, s.r.o. (zkráceně BANIT) je stoprocentní dceřinou společností Československé obchodní banky, a.s. (ČSOB). Základní kapitál společnosti je 20 mil. Kč. Sídlem společnosti je Radlická 333/150, 150 00 Praha, budova ČSOB. Mezi základní obchodní aktivity společnosti patří budování, provoz a rozvoj infrastruktury pro platební karty.

Rozhodující obchodní aktivity
Společnost poskytuje zájemcům o akceptace platebních karet k bezhotovostním úhradám za zboží a služby platební terminály (POS terminál) - prostřednictvím svých servisních partnerů zajišťuje jejich dodání s instalací a i následný servis. POS terminály jsou stacionární nebo mobilní s různými druhy komunikace (dial-up, radio/bluetooth, GSM/GPRS, IP). Umožňují akceptace nejrozšířenějších typů magnetických i čipových platebních karet (EMV standard) - American Expres, Diners Club, JCB, MASTERCARD, VISA. Terminály jsou poskytovány v závislosti na předpokládaném obratu formou výpůjčky zdarma nebo formou pronájmu za úhradu. Podmínkou poskytnutí POS terminálu je uzavření smlouvy o akceptaci (zúčtování karetních transakcí) s ČSOB. Vlastní účty pro platební styk zájemce však mohou být vedeny i v jiných bankách.
Možnost akceptace karet může být integrována do zákaznických např. pokladních systémů. POS terminály resp. nabízená řešení mohou zajistit i další funkce - dobíjení předplatných mobilních telefonů, věrnostní programy, CashBack, akceptace tankovacích "petrol" karet, úhradu mýta atd.
Dále společnost zajišťuje pronájem a provoz bankomatů (ATM), a to vnitřních i vnějších "skrz zeď" - komplexní či částečný outsourcing (dodání, instalaci, monitoring provozu, servis, dotace).
Mimo jiné společnost zajišťuje i síť terminálů pro používání identifikačních a platebních karet klientů ČSOB na poštách.
V posledním období se společnost angažuje také v bezobslužných informačních a platebních kioscích.

Rozsah POS a ATM sítě
Více než 17 000 hybridních platebních POS terminálů v síti obchodů a služeb.
Přes 8 500 platebních APOST terminálů - snímačů čipových karet na poštách.
Více než 300 instalací a zajišťování provozu cca 100 bankomatů pro další subjekty.
 
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 38505. IČ: 63987686